• Tin mới

  Thủ Tục Thành Lập Cho Các Doanh Nghiệp Mới

  Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Mới

  Cho thuê văn phòng tại Nha Trang

  Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

  Thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần


  A. Thành phần, số lượng
  hồ sơ
  A. Thành phần hồ sơ
  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  2. Danh sách c đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài ; Danh sách người đại diện theo ủy quyền đi với c đông nước ngoài là tổ chức;
  3. Điều lệ;
  4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:
  4.1 Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp người thành lập là cá nhân;
  4.2 Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp người thành lập là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);
  4.3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  5. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
  6. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
  7. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
  B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
  B. Thời hạn
   giải quyết
  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  C. Kết quả
  thực hiện
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;
  - Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ
  D. Lệ phí
  200.000 đ/ lần cấp

  Không có nhận xét nào:

  Đăng nhận xét

  Hỗ Trợ Doanh Nghiệp

  Thủ Tục Doanh Nghiệp