• Tin mới

  Thủ Tục Thành Lập Cho Các Doanh Nghiệp Mới

  Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Mới

  Cho thuê văn phòng tại Nha Trang

  Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

  Chính Sách Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Mới 2017

   Ngày 12/06/2017 vừa qua, Quốc Hội đã thông qua Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa. Theo đó, bắt đầu từ năm 2018, nhiều chính sách ưu đãi mới về thuế, kế toán, tín dụng... đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ chính thức có hiệu lực. Nhằm giúp các doanh nghiệp nắm bắt được những ưu đãi mới này, EMC đã tổng hợp một số điểm nổi bật đáng chú ý như sau:
  1. Cách xác định thế nào là doanh nghiệp nhỏ và vừa
  Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 ngườiđáp ứng một trong hai tiêu chí sau đây:
  • Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng;
  • Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồng.
  Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định theo lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ.
  2. Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
  3. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (HKD)
  1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ HKD được hỗ trợ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
  • Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật;
  • Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 01 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

  Xem thêm: 

  Không có nhận xét nào:

  Đăng nhận xét

  Hỗ Trợ Doanh Nghiệp

  Thủ Tục Doanh Nghiệp