• Tin mới

  Thủ Tục Thành Lập Cho Các Doanh Nghiệp Mới

  Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Mới

  Cho thuê văn phòng tại Nha Trang

  Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

  Mỗi ngày có gần 300 doanh nghiệp thành lập mới

  Theo Cục quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 1/2017, cả nước có 8.990 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký đạt 90,3 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1% về số doanh nghiệp và tăng 52,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ tháng 1/2016.

  Như vậy, tính bình quân trong tháng 1/2017, mỗi ngày có gần 300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt khoảng 10 tỷ đồng, tăng 40,9%. Nếu tính cả 114,6 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký và bổ sung thêm vào nền kinh tế trong tháng 1/2017 là 204,9 nghìn tỷ đồng.
  Bên cạnh đó, tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1/2017 là 104,1 nghìn người, bằng 83,9% cùng kỳ năm trước.
  Cũng trong tháng 1/2017, đã có 5.564 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động hết tháng 1/2017 đã lên gần 14,6 nghìn doanh nghiệp.
  Theo Cục quản lý Đăng ký kinh doanh, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 1/2017 ở đa số các ngành, lĩnh vực đều có sự điều chỉnh tăng so với cùng kỳ năm trước.
  Trong tháng 1/2017, cả nước có 8.990 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký đạt 90,3 nghìn tỷ đồng.
  Một số ngành tăng mạnh cả về số doanh nghiệp và vốn đăng ký như Nghệ thuật vui chơi và giải trí tăng 2,4% về số doanh nghiệp và tăng 658% về số vốn đăng ký; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng lần lượt 57,6% và 455,5%; Khai khoáng tăng lần lượt 3,4% và 401,2%; Dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc, thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác tăng lần lượt 14,7% và 249,6%; Kinh doanh bất động sản tăng lần lượt 75,3% và 215%; tài chính ngân hàng và bảo hiểm tăng lần lượt 4,8% và 68,1%...
  Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 1/2017 là 1.583 doanh nghiệp, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 1.460 doanh nghiệp quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 92,2% và tăng 16,3%.
  Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 592 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên; 487 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên; 190 doanh nghiệp tư nhân và 314 công ty cổ phần.
  Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong tháng là 13.289 doanh nghiệp, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2016, bao gồm 6.822 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 31,7% và 6.467 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 11,1%. Trong tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, có 2.653 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên 2.274 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên; 1.193 công ty cổ phần; 702 doanh nghiệp tư nhân.

  Không có nhận xét nào:

  Đăng nhận xét

  Hỗ Trợ Doanh Nghiệp

  Thủ Tục Doanh Nghiệp