• Tin mới

  Thủ Tục Thành Lập Cho Các Doanh Nghiệp Mới

  Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Mới

  Cho thuê văn phòng tại Nha Trang

  Thứ Ba, 4 tháng 5, 2021

  NHỮNG THAY ĐỔI VỀ THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY

   

  thay-doi-thu-tuc-thanh-lap

  Nghị định này thay thế Nghị định số 43/2010 và Nghị định số 05/2013 ngày 9/1/2013 của Chính phủ về các điều kiện đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp.

  Bên cạnh những quy định chung về đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký thành lập công ty, các quy định cơ chế phối hợp liên thông điện tử tự động giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế thông qua quy trình tạo và sử dụng mã số doanh nghiệp còn được bổ sung vào nghị định mới này.

  Theo đó, mỗi doanh nghiệp sẽ được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp và cũng đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp. Các công ty, doanh nghiệp tạo, gửi, nhận tự động mã số doanh nghiệp của mình qua hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hệ thống thông tin đăng ký thuế và được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Điều đặc biệt trong lần sửa đổi này là quy định về phòng đăng ký kinh doanh và rút ngắn thời gian nhận đăng ký kinh doanh đã được bổ sung vào nghị định mới để tạo thuận lợi hơn nữa cho người đăng ký thành lập công ty, doanh nghiệp.

  Thời hạn để cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  nop-ho-so-dang-ky-kinh-doanh

  Nghị định mới cũng bổ sung quy định về hồ sơ thông báo mẫu dấu theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệpkhi thông báo mẫu dấu, góp phần cải thiện chỉ số khởi sự kinh doanh của nước ta theo đánh giá của các tổ chức quốc tế.

  Nghị định mới quy định, doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.

  Theo nghị định mới, các cơ quan chức năng đã thiết kế lại quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo hướng tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp với mục đích khuyến khích doanh nghiệp thực hiện đăng ký thành lập thông qua hình thức này.

  Cụ thể, tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

  Ngoài ra, Nghị định mới cũng bổ sung một số quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; trình tự, thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...

  Không có nhận xét nào:

  Đăng nhận xét

  Hỗ Trợ Doanh Nghiệp

  Thủ Tục Doanh Nghiệp